ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Μπροστά στις εξελίξεις χωρίς περιορισμούς

Πιστοί στο όραμά μας για εξέλιξη, παρουσιάσουμε στους πελάτες μας πρωτότυπες, καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις. Η ενεργός συμμετοχή στις εξελίξεις, μέσα σ’ αυτό το νέο και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, κάνει την εταιρία να ξεπερνά τα όποια σύνορα και να συμμετέχει σε Eυρωπαϊκά Έργα που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την πληροφορική.

VOXReality

Το VOXReality είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διευκόλυνση της σύγκλισης των τεχνολογιών Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μηχανικής Όρασης στον τομέα της Εκτεταμένης Πραγματικότητας. Σε αυτό το έργο θα αναπτυχθούν καινοτόμα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που θα συνδυάζουν τη γλώσσα ως βασικό μέσο αλληλεπίδρασης. Αυτά τα μοντέλα θα υποστηρίζονται από την οπτική κατανόηση για την παροχή εφαρμογών επόμενης γενιάς που παρέχουν κατανόηση των στόχων των χρηστών, του περιβάλλοντος χώρου και του γενικού πλαισίου.

https://voxreality.eu

PROBONO

Το όραμα του PROBONO είναι η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής κατασκευαστικής βιομηχανίας με επίκεντρο τον άνθρωπο, συνεργαζόμενη σε αρμονία με την ευρύτερη κοινότητα των ενδιαφερομένων μελών, για την παροχή επεκτάσιμων, βιώσιμων και μηδενικής εκπομπής άνθρακα πράσινων κτιρίων και γειτονιών

https://www.probonoh2020.eu

INCISIVE

Ο στόχος του έργου INCISIVE είναι η βελτίωση της διάγνωσης και της πρόβλεψης του καρκίνου με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και Μεγάλων Δεδομένων. Αυτό θα επιτευχθεί με την υλοποίηση των εργασιών σε 5 κεντρικούς πυλώνες.

https://incisive-project.eu

Παλαιότερα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

ONTIC

Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή και τη βιομηχανική τεχνογνωσία στην Ευρώπη, η ONTIC ανέπτυξε καινοτόμους αλγόριθμους μηχανικής μάθησης (ML) για τον χαρακτηρισμό της κυκλοφορίας IP και απέδειξε τη δυνατότητα εφαρμογής τους στο πλαίσιο της δυναμικής διαχείρισης δικτύου. Διέθεσε επίσης ένα σύνολο δεδομένων 0,5 PB με πραγματικά ίχνη κυκλοφορίας δικτύου. Η ADAPTIT ηγήθηκε των αρχιτεκτονικών δραστηριοτήτων Big Data και συνέβαλε στην ανάπτυξη use cases από την οπτική γωνία του παρόχου λύσεων SME.

CHARIOT

Η TELSCOSERV με την IoT πλατφόρμα PANTHORA συμμετέει σε μια διεθνή κοινοπραξία εταιρειών και οργανισμών συμπεριλαμβανομένων των IBM HQ, Trenitalia, AIA, Aspisec. Η κοινοπραξία αναπτύσσει μια ασφαλή βιομηχανική πλατφόρμα επικοινωνίας IoT. Η TELCOSERV είναι ο πάροχος πύλης IoT που διαδραματίζει ενεργό ρόλο τόσο στην ανάπτυξη συγκεκριμένων τμημάτων της λύσης (API) όσο και στα Livings Labs που προτείνονται στο πλαίσιο της πρότασης αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού Ερευνητικού Προγράμματος.

PELAGUS

Πλατφόρμα για τη βιώσιμη συλλογική χρήση των υδάτων κολύμβησης και τη βελτίωση της εμπειρίας των λουομένων. Σκοπός της Πλατφόρμας Συλλογικής Ευαισθητοποίησης PELAGUS είναι η βιώσιμη συλλογική χρήση των υδάτων κολύμβησης, η βελτίωση της εμπειρίας των τουριστών και των επισκεπτών στις παράκτιες περιοχές της χώρας, χρησιμοποιώντας αισθητήρες, τεχνολογία IoT και crowdsourcing.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ