CYBERSECURITY

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν επιταχύνει τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού τους με βάση την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής ICT όπως το cloud/edge computing, τα Big Data και το Internet of Things (IoT). Ταυτόχρονα, οι οργανισμοί εξακολουθούν να είναι οι στόχοι κυβερνοεπιθέσεων , οι οποίες είναι από τα σημαντικότερα εμπόδια στην εφαρμογή των προγραμμάτων τους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Μια ισχυρή στρατηγική κυβερνοασφάλειας μπορεί να παρέχει μια καλή στάση ασφαλείας έναντι κακόβουλων επιθέσεων που έχουν σχεδιαστεί για πρόσβαση, τροποποίηση, διαγραφή, καταστροφή ή εκβίαση των συστημάτων και ευαίσθητων δεδομένων ενός οργανισμού ή χρήστη. Η κυβερνοασφάλεια είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας για την πρόληψη επιθέσεων που στοχεύουν να απενεργοποιήσουν ή να διακόψουν τις λειτουργίες ενός συστήματος ή μιας συσκευής.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ο συνδυασμός ανθρώπων, πολιτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται από μια επιχείρηση για την προστασία των περιουσιακών της στοιχείων στον κυβερνοχώρο. Η κυβερνοασφάλεια έχει βελτιστοποιηθεί σε επίπεδα που ορίζουν οι ηγέτες των επιχειρήσεων, εξισορροπώντας τους πόρους που απαιτούνται με τη χρηστικότητα / διαχειρισιμότητα και το μέγεθος της αντιστάθμισης κινδύνου.

Το πεδίο της κυβερνοασφάλειας μπορεί να αναλυθεί σε πολλά διαφορετικές ενότητες, ο συντονισμός των οποίων εντός του οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία ενός προγράμματος κυβερνοασφάλειας. Αυτές οι ενότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Slide cirecle part2 circle part3 circel part1 circle white2 CYBER
SECURITY
FIELD
applicartion cloud secur edge netword

NETWORK SECURITY

Η ασφάλεια δικτύου είναι ό,τι κάνει μια εταιρεία για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δικτύων της και οτιδήποτε συνδέεται με αυτά. Αυτό περιλαμβάνει το δίκτυο, το cloud (ή clouds), τους τερματικούς σταθμούς, τους διακομιστές, τους χρήστες και τις εφαρμογές. Τα προϊόντα κυβερνοασφάλειας επιδιώκουν τη χρήση προληπτικών φυσικών μέτρων και μέτρων λογισμικού για την προστασία του δικτύου και των περιουσιακών στοιχείων του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, καταστροφή και κακή χρήση.

APPLICATION SECURITY

Η προστασία των εφαρμογών είναι σημαντική επειδή οι σημερινές εφαρμογές είναι συχνά διαθέσιμες σε διάφορα δίκτυα και συνδέονται στο cloud, αυξάνοντας τις ευπάθειες σε απειλές και παραβιάσεις της ασφάλειας. Υπάρχει αυξανόμενη πίεση και κίνητρο για την εξασφάλιση της προστασίας όχι μόνο σε επίπεδο δικτύου αλλά και εντός των ίδιων των εφαρμογών.

EDGE SECURITY

Η αύξηση του αριθμού των συσκευών στα “άκρα” του δικτύου καθιστά πιο δύσκολη την ασφάλεια. Οι συσκευές στα “άκρα” του δικτύου— smartphones, υπολογιστές, αισθητήρες IoT και αυτόνομα ρομπότ για φορητές συσκευές — αποτελούν σημείο επίθεσης για τους χάκερ. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι συσκευές ενδέχεται επίσης να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε άλλες συσκευές, κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στα άκρα του δικτύου, στο cloud και σε τοπικά επιχειρηματικά δίκτυα.

SECURITY AUTOMATION & ENDPOINT PROTECTION

Η προστασία τερματικού σταθμού είναι μια λύση που αναπτύσσεται σε συσκευές τερματικών σταθμών για την αποτροπή επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού που βασίζονται σε αρχεία, τον εντοπισμό κακόβουλης δραστηριότητας και την παροχή των δυνατοτήτων έρευνας και αποκατάστασης που απαιτούνται για την απόκριση σε δυναμικά συμβάντα ασφαλείας και ειδοποιήσεις.

CLOUD SECURITY

Η ασφάλεια στο cloud έχει σχεδιαστεί για την προστασία των περιβαλλόντων cloud από μη εξουσιοδοτημένη χρήση/πρόσβαση, κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (DDOS), χάκερ, κακόβουλο λογισμικό και άλλους κινδύνους. Η αρχιτεκτονική ασφάλειας στο cloud είναι θεμελιωδώς διαφορετική από την αντίστοιχη του on-premise συστήματος.

MANAGED SERVICES

Οι υπηρεσίες Managed Cybersecurity Services της ADAPTIT επεκτείνουν την ικανότητα των ομάδων πληροφορικής σας να προστατεύουν τις εφαρμογές, τους υπολογιστές και τις υποδομές δικτύου με προηγμένες λύσεις ασφαλείας που είναι πλήρως διαχειρίσιμες, εύκολες στην εφαρμογή και δεν απαιτούν μεγάλες αρχικές επενδύσεις.

CYBER SECURITY EDUCATIONAL SERVICES

Η ADAPTIT σε συνεργασία με τις εταιρείες Netscout / Arbor και Fortinet παρέχει εκπαίδευση στον αναπτυσσόμενο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών. Προσφέρουμε υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης σε βασικούς τομείς όπως DDoS, WAF, NAC, EDR.

IMPLEMENTATION SERVICES

Η Ομάδα Cybersecurity Professional Services της ADAPTIT συνεργάζεται στενά με τους εμπειρογνώμονες του αντικειμένου των πελατών μας για την υλοποίηση εφαρμογών υψηλής ποιότητας, κατανοώντας σε βάθος τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες κάθε οργανισμού.

CATEGORIES

NETWORK
SECURITY

EDGE
SECURITY

SECURITY AUTOMATION & ENDPOINT PROTECTION

APPLICATION
SECURITY

CLOUD
SECURITY

NETWORK
SECURITY

Η ασφάλεια δικτύου είναι ό,τι κάνει μια εταιρεία για να διασφαλίσει την ασφάλεια των δικτύων της και οτιδήποτε συνδέεται με αυτά. Αυτό περιλαμβάνει το δίκτυο, το cloud (ή clouds), τους τερματικούς σταθμούς, τους διακομιστές, τους χρήστες και τις εφαρμογές. Τα προϊόντα κυβερνοασφάλειας επιδιώκουν τη χρήση προληπτικών φυσικών μέτρων και μέτρων λογισμικού για την προστασία του δικτύου και των περιουσιακών στοιχείων του από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση, καταστροφή και κακή χρήση. Όλοι οι οργανισμοί απαιτούν ασφάλεια δικτύου, καθώς ακόμη και μια μικρή διαταραχή στις υποδομές δικτύου -όπως ένα λεπτό διακοπής λειτουργίας ή μια καθυστέρηση στην απόδοση των υπηρεσιών- μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη φήμη, το τελικό αποτέλεσμα ή ακόμη και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Η ADAPTIT παρέχει λύσεις ασφάλειας δικτύου με τις τελευταίες τεχνολογίες.

 • DDoS (Distributed Denial of Service) Attack Protection
 • SSL/TLS Decryption
 • Next-Generation Firewall
 • Web Application Firewall (WAF)
 • Secure Access Service Edge (SASE)
 • Network Access Control (NAC)
 • Network Security Policy Management
 • Monitor User Experience

EDGE
SECURITY

Η αύξηση του αριθμού των συσκευών στα “άκρα” του δικτύου καθιστά πιο δύσκολη την ασφάλεια. Οι συσκευές στα “άκρα” του δικτύου— smartphones, υπολογιστές, αισθητήρες IoT και αυτόνομα ρομπότ για φορητές συσκευές — αποτελούν σημείο επίθεσης για τους χάκερ. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι συσκευές ενδέχεται επίσης να μεταφέρουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων σε άλλες συσκευές, κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στα άκρα του δικτύου, στο cloud και σε τοπικά επιχειρηματικά δίκτυα. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ευάλωτες κατά τη μεταφορά εάν δεν είναι σωστά ασφαλισμένες. Η ασφάλεια στο “ακραίο” τμήμα του δικτύου (edge network) αναφέρεται στην προστασία δεδομένων που βρίσκονται ή μετακινούνται μέσω συσκευών μακριά από κεντρικά κέντρα δεδομένων ή περιβάλλοντα cloud. Χρησιμοποιείται για την προστασία χρηστών και εφαρμογών στο πιο απομακρυσμένο σημείο, ή αλλιώς στην “άκρη” του δικτύου μιας εταιρείας, όπου τα ευαίσθητα δεδομένα είναι εξαιρετικά ευάλωτα σε απειλές ασφαλείας..

 • DDoS (Distributed Denial of Service) Attack Protection
 • Next Generation Firewall
 • Secure Access Service Edge (SASE)
 • E-mail Security

SECURITY AUTOMATION & ENDPOINT PROTECTION

Η προστασία τερματικού σταθμού είναι μια λύση που αναπτύσσεται σε συσκευές τερματικών σταθμών για την αποτροπή επιθέσεων κακόβουλου λογισμικού που βασίζονται σε αρχεία, τον εντοπισμό κακόβουλης δραστηριότητας και την παροχή των δυνατοτήτων έρευνας και αποκατάστασης που απαιτούνται για την απόκριση σε δυναμικά συμβάντα ασφαλείας και ειδοποιήσεις. Οι τερματικοί σταθμοί ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας επειδή έχουν πρόσβαση τόσο στον κεντρικό διακομιστή όσο και στον έξω κόσμο. Για να λυθεί το πρόβλημα του μειωμένου προσωπικού πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, των πολλών απειλών και πολλαπλών προϊόντων, οι οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν την αυτοματοποίηση ασφαλείας. Οι λύσεις EDR μπορούν να βοηθήσουν και παράλληλα περιορίσουν τον όγκο εργασιών για τις ομάδες κυβερνοασφαλείας. Χρησιμοποιώντας τόσο “machine learning” λύσεις όσο και αυτοματοποιημένες λύσεις , μπορούν να παρέχουν πρόληψη και ανίχνευση επιθέσεων σε όλους τους κύριους φορείς και να εξαλείψουν γρήγορα τις απειλές με πλήρως αυτοματοποιημένες, βασισμένες στην πολιτική δυνατότητες απόκρισης. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν πλήρη ορατότητα στο περιβάλλον των τερματικών σταθμών με πλήρες πλαίσιο και forensics σε πραγματικό χρόνο. Έτσι, οι απειλές όχι μόνο μπορούν να εντοπιστούν αλλά και να ενεργηθούν αυτόματα, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού ή ακόμη και της πλήρους επαναφοράς σε μια προκρυπτογραφημένη κατάσταση στην περίπτωση ransomware.

 • Endpoint Detection and Response (EDR)
 • Extended Detection and Response (XDR)
 • Privileged Access Management (PAM)

APPLICATION
SECURITY

Η προστασία των εφαρμογών είναι σημαντική επειδή οι σημερινές εφαρμογές είναι συχνά διαθέσιμες σε διάφορα δίκτυα και συνδέονται στο cloud, αυξάνοντας τις ευπάθειες σε απειλές και παραβιάσεις της ασφάλειας.. Υπάρχει αυξανόμενη πίεση και κίνητρο για την εξασφάλιση της προστασίας όχι μόνο σε επίπεδο δικτύου αλλά και εντός των ίδιων των εφαρμογών. Η ασφάλεια των εφαρμογών είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των επιτιθέμενων στον κυβερνοχώρο από το να κλέψουν ευαίσθητες πληροφορίες, να διακόψουν τις λειτουργίες και να προκαλέσουν ζημιά στο εμπορικό σήμα σας. Αποκτήστε την προστασία των εφαρμογών που χρειάζεστε με τις λύσεις μας..

 • Web Application Firewall (WAF)

CLOUD
SECURITY

Η ασφάλεια στο cloud έχει σχεδιαστεί για την προστασία των περιβαλλόντων cloud από μη εξουσιοδοτημένη χρήση/πρόσβαση, κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών (DDOS), χάκερ, κακόβουλο λογισμικό και άλλους κινδύνους. Η αρχιτεκτονική ασφάλειας στο cloud είναι θεμελιωδώς διαφορετική από την αντίστοιχη του on-premise συστήματος. Ενώ η περίμετρος του κέντρου δεδομένων προστατεύεται από φυσικά τείχη προστασίας, οι προκλήσεις ασφαλείας στο cloud αντιμετωπίζονται με μια πολυεπίπεδη προσέγγιση. Η ασφάλεια στο cloud αποτελεί ανησυχία για πολλές επιχειρήσεις λόγω της πολυμισθωτικής φύσης του δημόσιου cloud. Οι οργανισμοί φιλοξενούν ευαίσθητα δεδομένα και κρίσιμους φόρτους εργασίας στο coud, επομένως η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Οι πάροχοι δημόσιου cloud προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες και τεχνολογίες ασφάλειας, αλλά εσείς εξακολουθείτε να είστε ο υπεύθυνος διαχειριστής για την ασφάλεια των δεδομένων. Επιπλέον, οι πιο εξελιγμένες cloud εγκαταστάσεις (hybrid cloud, multi-cloud) αυξάνουν την πολυπλοκότητα των ροών εργασίας δεδομένων, καθιστώντας δυσκολότερη τη διαχείριση πραγμάτων όπως η ασφάλεια των δεδομένων σε αυτά. Η ADAPTIT σας βοηθά να ανταποκριθείτε σε αυτές τις ανησυχίες για την ασφάλεια με ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο.

 • Next-Generation Firewall
 • Secure Access Service Edge
 • DDoS (Distributed Denial of Service) Attack Protection
 • Web Application Firewall (WAF)
 • E-mail Security

SERVICES

Cyber Security
Education Services

Implementation
Services

Managed
Services

Cyber Security
Education Services

Η ADAPTIT σε συνεργασία με τις εταιρείες Netscout / Arbor και Fortinet παρέχει εκπαίδευση στον αναπτυσσόμενο τομέα της κυβερνοασφάλειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτών. Προσφέρουμε υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης σε βασικούς τομείς όπως DDoS, WAF, NAC, EDR.

 • Οι υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης παρέχονται στα γραφεία μας σε αίθουσα συνεδριάσεων.
 • Οι υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν επίσης τη δυνατότητα προσαρμογής του περιεχομένου ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.
 • Η διάρκεια και το μέγεθος των μαθημάτων ποικίλλουν ανάλογα με τον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Ο εκπαιδευτής παρέχει το περιεχόμενο τεχνικής εκπαίδευσης και παρέχει πρόσβαση σε διαδραστικά εργαστήρια όπου οι συμμετέχοντες ενισχύουν τη γνώση που αποκτούν με πρακτικές δραστηριότητες.

Implementation
Services

Η Ομάδα Cybersecurity Professional Services της ADAPTIT συνεργάζεται στενά με τους εμπειρογνώμονες του αντικειμένου των πελατών μας για την υλοποίηση εφαρμογών υψηλής ποιότητας, κατανοώντας σε βάθος τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες κάθε οργανισμού. Μέσω των διαχειριστών έργων, των αρχιτεκτόνων λύσεων, των συμβούλων και των μηχανικών μας, η ADAPTIT παρέχει στους πελάτες πειθαρχημένη και διεξοδική διαχείριση έργων, λειτουργικό και τεχνικό σχεδιασμό, υλοποίηση, διαμόρφωση και υποστήριξη. Τα Professional Services της ADAPTIT διαθέτουν λειτουργική γνώση, βιομηχανική εμπειρία, τεχνικές δυνατότητες και αποδεδειγμένη μεθοδολογία για να σας υποστηρίξουν κατά την ανάπτυξη λύσεων ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Managed
Services

Οι υπηρεσίες Managed Cybersecurity Services της ADAPTIT επεκτείνουν την ικανότητα των ομάδων πληροφορικής σας να προστατεύουν τις εφαρμογές, τους υπολογιστές και τις υποδομές δικτύου με προηγμένες λύσεις ασφαλείας που είναι πλήρως διαχειρίσιμες, εύκολες στην εφαρμογή και δεν απαιτούν μεγάλες αρχικές επενδύσεις. Η προσφορά μας για τις Υπηρεσίες Managed Cybersecurity Services ενημερώνεται διαρκώς, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις εξελισσόμενες απειλές με έξυπνο και εξαιρετικά ευέλικτο τρόπο.

 • Next-Generation Firewall
 • Network Access Control (NAC)
 • DDoS (Distributed Denial of Service) Attack Protection
 • Web application Firewall
 • Endpoint Detection and Response (EDR)
 • Email Security

READY FOR
YOUR NEXT STEP?

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ