ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

MORE PROJECTS

Utilizing cutting-edge technologies, standard
production processes and our different
perspective in the production of packaging
items, we are the dynamic partner of the
most demanding industries in the market.

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

_ Moving Platforms RF Coverage
_ RF Coverage In Rural Areas
_ RF Coverage In Stadiums

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

_ Analog Leased Lines Replacement Solution

ΛΥΣΕΙΣ
ΚΟΡΜΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

_ Turn Key Synchronization Solution

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

_ Network Management Framework Solution
_ IPTV LIVE CHANNELS MONITORING

ΛΥΣΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΛΥΣΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

_ Navtex Turn Key Project
_ Olympia Radio Network

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

DDOS MONITORING & MITIGATION SOLUTIONS

_ DDOS SERVICE PROVIDER PROTECTION

GDPR SOLUTIONS

_ GDPR COMPLIANCE

BUSINESS &
OPERATION
SUPPORT
SYSTEMS (B/OSS)

ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

READY FOR
YOUR NEXT STEP?

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ