ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ADAPTIT- ΕSA SECURITY SOLUTIONS Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στην ένωση εταιρειών ADAPTIT – ΕSA Security Solutions κατακυρώθηκαν τα 2 από τα 3 τμήματα του κλειστού διαγωνισμού που διενεργεί το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για το έργο «Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών», συνολικού προϋπολογισμού 8,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, στην κοινοπραξία ADAPTIT – ΕSA Security Solutions κατακυρώθηκε το τμήμα του διαγωνισμού που αφορά στη Διεύθυνση Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και Κλειστών Ελεγχόμενων Δομών Νήσων (ΚΕΔΝ), και το τμήμα που αφορά στη Διεύθυνση Δομών Νοτίου Ελλάδος.

Σκοπός είναι η προμήθεια εξοπλισμού και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των υποσυστημάτων Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας με υποστήριξη Κυβερνοασφάλειας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και των λειτουργιών των δομών υποδοχής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών. Ο έλεγχος και επιτήρηση της ασφάλειας Δομών θα γίνεται από το Τοπικό Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων της Δομής. Το σύνολο των υποσυστημάτων θα διασυνδεθεί με το Κέντρο Διαχείρισης Συμβάντων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (η διασύνδεση, δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος). Το Έργο θα εφαρμοστεί σε τριάντα εννιά (39) δομές φιλοξενίας πανελλαδικώς & αναλυτικά,  Νήσοι 7, Ν. Ελλάδα 16, Β. Ελλάδα 16.

Η προμήθεια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συσκευές καταγραφής δεδομένων, δίκτυο και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, καλωδίωση δικτύου, κάμερες ασφαλείας, πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής

Πιο αναλυτικά, τα υποσυστήματα του έργου είναι τα εξής:

– Υποσύστημα περιμετρικής προστασίας δομής.

– Κέντρο διαχείρισης συμβάντων δομής.

– Υποσύστημα ακτινοσκοπικών ελέγχων και θερμογραφίας.

– Υποσύστημα σηματοδότησης τεχνικών βλαβών Η/Μ εγκαταστάσεων δομών.

– Υποσύστημα ανάλυσης συμπεριφοράς δομών.

– Υποσύστημα επιτήρησης εισόδου – εξόδου δομών.

– Σύστημα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣΜΕΑ) που θα χρησιμοποιηθεί για περιπολία και οπτική επιβεβαίωση συμβάντων.

– Υποσύστημα καλωδιακής διαχείρισης (Smart patch panels & Monitoring).

PREVIOUS ARTICLE

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

NEXT ARTICLE

ADAPTIT-TEAMVIEWER EVENT: “AUGMENTED REALITY: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ”

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ