ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ FRAPORT GREECE

Η ADAPTIT προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την Fraport Greece για την προμήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη ενός συστήματος υπηρεσιών (ITSM).
Η νέα λύση, η οποία βασίζεται στην ITSM πλατφόρμα λογισμικού Control Desk της ΙΒΜ, θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη εφαρμογή Microsoft SCSM. Ο κύριος στόχος της υλοποίησης είναι να παράσχει μια ενιαία λύση για την παρακολούθηση, επεξεργασία και τεκμηρίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών ΙΤ, εξασφαλίζοντας ομοιομορφία σε όλη την λειτουργία του οργανισμού της Fraport Greece. Επιπλέον, το νέο σύστημα εισαγάγει νέα λειτουργικά χαρακτηριστικά τα οποία παρέχουν βελτιωμένο και προηγμένο σύνολο ελέγχων κατά την διάρκεια όλου του κύκλου ζωής των υπηρεσιών ΙΤ, πλήρως συμμορφούμενο κατά ITIL.

PREVIOUS ARTICLE

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ»

NEXT ARTICLE

ΧΡΥΣΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ – ICAP GREECE

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ