ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Έτοιμοι
να αντιμετωπίσουμε
κάθε πρόκληση σε
περιβάλλον ICT.

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ο εξοπλισμός, τα στοιχεία δικτύωσης, οι εφαρμογές και τα συστήματα που επιτρέπουν σε ανθρώπους και οργανισμούς (π.χ. επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνήσεις) να αλληλοεπιδρούν στον ψηφιακό κόσμο. Έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν, μαθαίνουν και ζουν.
Για τις επιχειρήσεις, η πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ έχει φέρει εξοικονόμηση κόστους και ευκαιρίες ανάπτυξης. Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε στην παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι άνθρωποί μας, οι ικανότητές τους, οι γνώσεις τους και οι πόροι μας είναι έτοιμοι να σας υποστηρίξουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.

ind i1

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τα όρια μεταξύ των παραδοσιακών κάθετων αγορών μεταβάλλονται συνεχώς καθώς οι τεχνολογικές καινοτομίες επιτρέπουν την προσφορά νέων υπηρεσιών.
Είμαστε μάρτυρες της μετάβασης από παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα σε δίκτυα επικοινωνιών βασισμένα στην τεχνολογία IP και το cloud. Η σημερινή τεχνολογία επικοινωνίας μπορεί να χωριστεί αποτελεσματικά σε τρεις κατηγορίες – δίκτυα, συσκευές και εφαρμογές. Τα δίκτυα μεταφέρουν πακέτα μέσων (φωνή, δεδομένα και βίντεο) σε έξυπνες συσκευές που μεταφέρουν οι χρήστες παντού έχοντας συνεχή πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Για τον τομέα των Επικοινωνιών προσφέρουμε:

ind i2

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ / ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Όλες οι μεταφορές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις επικοινωνίες. Μπορούν να επηρεάσουν μια σειρά από λειτουργίες, όπως συντήρηση οχημάτων, τηλεματική (παρακολούθηση και διάγνωση οχημάτων), διαχείριση ταχύτητας, διαχείριση καυσίμων και διαχείριση υγείας και ασφάλειας. Οι αδιάληπτες και απρόσκοπτες επικοινωνίες, επιτρέπουν στις εταιρείες μεταφορών να καταργήσουν ή να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε οχήματα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τo συνολικό κόστος μεταφοράς και προσωπικού.

Η ADAPTIT προσφέρει λύσεις με το κλειδί στο χέρι, όπως:

ind i3

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Παρέχουμε, ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις και υπηρεσίες υποστήριξης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών τους συστημάτων. Προσφέρουμε αποδοτική κεντρική διαχείριση, λειτουργία και έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών.
Διαχείριση μεγάλου εύρους μηνυμάτων ( financial messages).
Δυνατότητα δημιουργίας αναφορών επιχειρηματικής εικόνας (business insights).
Οι υπηρεσίες μας μπορούν να βοηθήσουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να αναδιοργανώσουν τις λειτουργίες τους, ώστε να επιτύχουν αύξηση μεγεθών, να μετριάσουν τον κίνδυνο, να αυξήσουν την ασφάλεια και να μεγιστοποιήσουν τα έσοδα τους.

ind i4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Τα συστήματα διαχείρισης δικτύων αποτελούν ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο πεδίο για τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, πολλές από τις λύσεις που υπάρχουν σήμερα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, με συνέπεια να προσπαθούν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα συστήματα που ήδη διαθέτουν.
Η ADAPTIT μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας να εξαλείψουν προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των υφιστάμενων συστημάτων, κεντρικοποιώντας την επίβλεψη και διαχείριση πολλαπλών δικτύων. Βοηθούμε τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας να βελτιστοποιήσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία, την αξιοπιστία τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ind i5

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Η ADAPTIT είναι ένας προτιμώμενος Systems integrator για τη λιανική αγορά, προσφέρει υπηρεσίες Business Consultancy συνδυάζοντας την Πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και την IT βιομηχανία.
Σήμερα, οι καταναλωτές έχουν πολλές επιλογές αγοράς. Οι εταιρείες λιανικής πώλησης αντιμετωπίζουν την πρόκληση να διατηρήσουν τους πελάτες με ενδιαφέρον για την αγορά των προϊόντων τους σε μια εποχή που μια καλύτερη διαπραγμάτευση ποιότητας και τιμής είναι συχνά μόνο ένα κλικ μακριά. Η καινοτόμος τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τους φορείς λιανικής να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν τους καταναλωτές, ανεξάρτητα από το κανάλι που χρησιμοποιούν, να παρέχουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και να τους πείσουν να αγοράσουν.
Η ADAPTIT προσφέρει σε εταιρείες λιανικής πώλησης συνδυασμό λύσεων εμπορικών εφαρμογών για κινητά, διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών, πλατφόρμων ενσωμάτωσης και συγκεκριμένων επιχειρηματικών λύσεων όπως Loyalty, SFA και διαχείριση γνώσης.
Η ADAPTIT παρέχει επίσης συνεργασία συνδυάζοντας λύσεις τηλεπικοινωνιακών παρόχων καθώς και Business Solutions, οι οποίες μετασχηματίζουν τα πολύπλοκα δεδομένα σε εξαιρετικές αναλύσεις.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ