ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ AIS ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σύμβαση για την προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού υπεγράφη μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της εταιρείας μας. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) και θα ολοκληρωθεί σε 14 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά την υλοποίηση του έργου θα εγκατασταθούν σύγχρονες συσκευές Αυτόματου Συστήματος Προσδιορισμού Ταυτότητας Πλοίων AIS σε 93 Λιμενικές Αρχές, που εκτείνονται στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

PREVIOUS ARTICLE

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΜΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟ 1ST CRITICAL COMMUNICATIONS AND CONNECTIVITY SOLUTIONS EVENT

NEXT ARTICLE

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η ADAPTIT Α.Ε.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ