ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ AIS ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

Νέοι σταθμοί προστίθενται στο δίκτυο αυτόματου συστήματος εντοπισμού πλοίων (AIS) που διαθέτει το Λιμενικό Σώμα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραλαβής του έργου για την «Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού» αξίας 678.000 €. Την προμήθεια ανέλαβε, μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία του Υπουργείου Ναυτιλίας, η ADAPTIT.
Στο πλαίσιο του έργου εγκαταστάθηκαν συσκευές AIS σε 93 Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, αυξάνοντας τις δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος στον τομέα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο σχεδιασμός του οποίου πραγματοποιήθηκε με βάση τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και κυρίως τη μορφολογία της ακτογραμμής, θα μεγιστοποιηθεί η παράκτια κάλυψη AIS του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης καταγραφής της θέσης των πλοίων σε πραγματικό χρόνο.
Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος.

PREVIOUS ARTICLE

ΧΡΥΣΕΣ ΕΠΕΤΕΙΟΙ – ICAP GREECE

NEXT ARTICLE

H ADAPTIT Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ