IoT SOLUTIONS

shutterstock 1907550013

IoT Πλατφόρμα

Η νέα ΙοΤ Πλατφόρμα είναι μια εξειδικευμένη λύση που σχεδιάστηκε για την παρακολούθηση απομακρυσμένων υποδομών με πλήρεις δυνατότητες τηλε-διαχείρισης. Η λύση αυτή υποστηρίζει την διαχείριση των απομακρυσμένων υποδομών και συστημάτων ενέργειας, μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, επικοινωνιών και ασφαλείας.

Παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να πάρουν γρηγορότερα τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των υποδομών τους, να κάνουν χρήση των πόρων τους με πιο συνετό και αποδοτικό τρόπο και να περιορίσουν σημαντικά τα λειτουργικά τους κόστη. Η λειτουργία και η συντήρηση των απομακρυσμένων υποδομών μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ αμφίβολο, πολύπλοκο και κοστοβόρο εγχείρημα. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου υλοποιούμε τη νέα ΙοΤ πλατφόρμα είτε σε υποδομές cloud είτε on-premise.

Οι πελάτες μας επωφελούνται με πολλούς τρόπους όπως παρακάτω:

 • Με δυνατότητες ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων
 • Με αποτελεσματικότερη και ορθολογική χρήση των πόρων
 • Με μείωση των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών συντήρησης
 • Με συνεισφορά σε ένα ασφαλέστερο και πράσινο περιβάλλον

 

Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω:

 •  Μία ενιαία ΙοΤ πλατφόρμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνει τη διεπαφή χρήστη, τη βάση δεδομένων, αναφορές, διεπαφή API για τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα
 • IoT αισθητήρες, ενεργοποιητές, Gateways (in-house και 3rd party)
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης,
 • ΙοΤ Analytics με μεθόδους μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης
IotPlatform Pic

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς λειτουργιών και συντήρησης να επωφεληθούν από την χρήση των νέων τεχνολογιών, υποστηρίζοντας όλα τα παρακάτω:

 • Παρακολούθηση απομακρυσμένων ΙοΤ συστημάτων και εξοπλισμού υποδομών που αφορούν στη λειτουργία δικτύου, την ασφάλεια των υποδομών και την μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (Θερμοκρασία, Υγρασία, Στάθμη υγρών/καυσίμων, ύπαρξη πλημμύρας, πυρκαγιάς, ανίχνευση εισόδου, κα)
 • Παρακολούθηση και έλεγχος γεννητριών, ανορθωτικών διατάξεων, UPS, PLCs, μετρητών ενέργειας, κλιματιστικών, ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών, κα.
 • Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων 24×7
 • Παρουσίαση μετρήσεων με γραφήματα και αναφορές
 • Παραγωγή συναγερμών και ειδοποιήσεων στην πλατφόρμα και αποστολή μέσω email.
 • Μοντέρνα αρχιτεκτονική Cloud και On Premise
 • Προηγμένες δυνατότητες Big Data Analytics με σκοπό την ταχύτερη και βέλτιστη λήψη αποφάσεων
 • Σύστημα επεκτάσιμο σε μεγάλη κλίμακα
 • Δυνατότητες προληπτικής συντήρησης
 • Υποστήριξη όλων των προϊόντων PANTHORA και ΙοΤ προϊόντων τρίτων κατασκευαστών, οι μετρήσεις των οποίων καταλήγουν σε μία ενιαία πλατφόρμα

 

Παρέχουμε καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο απομακρυσμένου εξοπλισμού και ΙοΤ συστημάτων, υποστηρίζοντας τις παρακάτω εφαρμογές:

 • IoT Analytics Μηχανική Μάθηση/Τεχνητή Νοημοσύνη με στόχευση στην προληπτική συντήρηση
 • Παρακολούθηση και έλεγχος απομακρυσμένων υποδομών για παρόχους κινητής τηλεφωνίας και σήματος ψηφιακής τηλεόρασης
 • Υποδομές επικοινωνιών (Καμπίνες, πυλώνες, κεραίες, φρεάτια, κλπ)
 • Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Μετεωρολογικοί Σταθμοί, κλπ)
 • Παρακολούθηση κατανάλωσης / παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Digital Twin, Trend Analysis για μια πληθώρα εφαρμογών

IoT Gateway

Το PANTHORA RMS είναι μια εξειδικευμένη λύση που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε αποκλειστικά από την για την παρακολούθηση απομακρυσμένων υποδομών με πλήρεις δυνατότητες απομακρυσμένης παρέμβασης. Το PANTHORA είναι εύκολο να αναπτυχθεί στις εγκαταστάσεις του πελάτη, μπορεί να ωφελήσει κάθε επιχείρηση αξιοποιώντας την αξία του, διασφαλίζοντας τις λειτουργίες του δικτύου, αυξάνοντας την εμπειρία του πελάτη και ταυτόχρονα μειώνοντας το OPEX.

PanthoraRMS

Το PANTHORA RMS (απομακρυσμένη μονάδα) είναι ένα δυναμικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου / περιβάλλοντος το οποίο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για την παρακολούθηση των λειτουργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών και τη διαχείριση της σχετικής υποδομής. Τα παραπάνω εντάσσονται σε μια ενιαία καινοτόμο πλατφόρμα για όλους τους τύπους απομακρυσμένων και διάσπαρτων περιοχών.

Το λογισμικό PANTHORA είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης δικτύου που επιτρέπει την παρακολούθηση (μέσω συναγερμών και KPIs) και τον έλεγχο της υποδομής με μια ενιαία και έξυπνη πλατφόρμα. Επιπλέον, η πλήρης λειτουργικότητα του, του επιτρέπει να ενσωματωθεί στις υπάρχουσες πλατφόρμες NMS βασισμένες σε SNMP (Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης).

Κατεβάστε το έντυπο

digital analog sensor2

ΟΦΕΛΗ

Ομαλή εκτέλεση όλων των κρίσιμων λειτουργιών χωρίς ΔΙΑΚΟΠΗ.
Ανίχνευση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας της υποδομής για την πρόληψη λειτουργικών προβλημάτων.
Μείωση του λειτουργικού κόστους με την αποφυγή περιττών παρεμβάσεων / επισκέψεων στο χώρο.
Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων με στόχο τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των δραστηριοτήτων.
Ενιαία και κεντρική διαχείριση της υποδομής.

products applications

PANTHORA 2.0 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Παρακολούθηση και διαχείριση τοποθεσιών (δωμάτια διακομιστή/απομακρυσμένες τοποθεσίες/ντουλάπια) σχετικά με συνθήκες λειτουργίας, ασφάλειας και περιβάλλοντος (θερμοκρασία, υγρασία, παρουσία/στάθμη νερού/ρευστού, κίνηση, εισβολή, κραδασμοί κ.λπ.) μέσω IP.
Παραγωγή συναγερμού με βάση προσαρμοσμένες παραμέτρους.
Τηλεχειρισμός διαφορετικών συσκευών από πολλούς προμηθευτές (γεννήτριες ρεύματος, ανορθωτές, UPS, PLC, μετρητές ενέργειας, air condition κ.λπ.).
Διαχείριση ενέργειας, κατανάλωσης ενέργειας, έλεγχος καυσίμου.
Λειτουργία και διαμόρφωση μέσω διασύνδεσης SNMP.
Συλλογή δεδομένων 24×7, αποθήκευση και παρουσίαση με χρήση γραφημάτων και αναφορών.
Ειδοποιήσεις συμβάντων με χρήση πρωτοκόλλου SNMP ή/και e-mail όταν οποιαδήποτε παρακολουθούμενη περιβαλλοντική συνθήκη υπερβαίνει ένα εύρος που καθορίζεται από τον χρήστη.
Δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με συγκεκριμένες απαιτήσεις, παρέχοντας προηγμένες λύσεις παρακολούθησης και διαχείρισης που ταιριάζουν σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα εξουσιοδότησης με τη χρήση κλειδαριών PANTHORA.
Επεκτάσιμο.
Εγκεκριμένο CE.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Θύρα USB για πρόσβαση στο τερματικό
2 x θύρα Ethernet 10/100 με υποδοχή Ethernet RJ45 για ανοδική σύνδεση NMS
1 x θύρα διαύλου RS232/I2C
1 x θύρα RS485 (Modbus)
Κάρτα Micro SD
Μονάδες επιλογής:
• Μονάδα 2G/3G/4G-GPS
• Μονάδα WiFi
• Μονάδα Bluetooth
Φίλτρα Lightning και EMI-RFI στο εσωτερικό του κουτιού
16 x ψηφιακές έξοδοι με προστασία με ασφάλεια:
• 13 x ξηρές επαφές ή παροχή 12/24/48 VDC
• 2 x έξοδοι υψηλής ισχύος 12/24/48 VDC
• 1 x PWM
16 x ψηφιακές είσοδοι/στεγνές επαφές
• 12 x στεγνές επαφές
• 4 x στεγνές επαφές συν 12 VDC για λειτουργία αισθητήρων
6 x αναλογικές είσοδοι με τροφοδοτικό 12 VDC για λειτουργία αισθητήρων
Έξοδος τροφοδοσίας 1 x 12 VDC
Έξοδος τροφοδοσίας 1 x 24 VDC

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πρότυπο 48 VDC, με ασφάλεια
Διαστάσεις: Θήκη 19″ σε ράφι 1RU
Πρωτόκολλα: SNMP, αναβάθμιση FW μέσω LAN/WA

Η διαμόρφωση μπορεί να επιτευχθεί είτε τοπικά είτε απομακρυσμένα μέσω του Διαδικτύου μέσω SNMP.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
Μια μεγάλη ποικιλία αισθητήρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την εφαρμογή, επιτρέποντας την παρακολούθηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών συνθηκών και της ασφάλειας σε απομακρυσμένες τοποθεσίες μέσω δικτύων IP:

Θερμοκρασία
Υγρασία
Παρουσία/στάθμη νερού/υγρού
Κίνηση, εισβολή, δόνηση
Επίπεδο καυσίμου στις δεξαμενές
Καπνός/ζέστη
Πίεση

Με τη χρήση του βιομηχανικού προτύπου διεπαφής Modbus, μια μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού τρίτων μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα και να παρακολουθηθεί/ελεγχθεί, όπως:

Γεννήτριες
UPS
Ανορθωτές
Συστήματα HVAC
Μετρητές ενέργειας
Συστήματα PLC/SCADA

Η καλωδίωση αναλογικού αισθητήρα με βάση IC περιλαμβάνει αντικεραυνική προστασία καθώς και φίλτρα EMI-RFI. Η καλωδίωση Modbus περιλαμβάνει αντικεραυνική προστασία καθώς και φίλτρα EMI-RFI.

READY FOR
YOUR NEXT STEP?

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ