ΛΥΣΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Λύσεις Κρίσιμων Υποδομών

Οι θαλάσσιες, αεροπορικές και σιδηροδρομικές επιχειρήσεις βασίζονται κυρίως στα δίκτυα επικοινωνιών τους για τη λειτουργία της επιχείρησής τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.
Οι επενδύσεις σε έργα υποδομής γίνονται για αύξηση της ασφάλειας και επίσης για μείωση του κόστους.

Τα δίκτυα επικοινωνιών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις κρίσιμες αποστολές / επιχειρήσεις, επειδή πολλά από τα συστήματα ελέγχου χωρίζονται γεωγραφικά και βασίζονται στο δίκτυο επικοινωνιών για να λειτουργούν σωστά οι διασυνδέσεις. H ADAPTIT προτείνει λύσεις που οδηγούν σε εξέλιξη των παραδοσιακών δικτύων επικοινωνίας τους, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες.

READY FOR
YOUR NEXT STEP?

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ