ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

Synchronization Solutions

ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Στη νέα εποχή όπου αναδύονται το 5G, το IoT και λαμβάνει χώρα η ταχεία μετάβαση σε τεχνολογίες που βασίζονται σε πακέτα, είναι επιτακτική η ανάγκη για εξεύρεση λύσης σχετικά με τον ακριβή χρονισμό και την διασφάλιση της ποιότητάς του.

Το χαρτοφυλάκιο μας παρέχει λύσεις συγχρονισμού για παρόχους ICT υπηρεσιών, κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει:

ΛΥΣΕΙΣ
TIMING QUALITY ASSURANCE
PROFESSIONAL SERVICES
GPS SOURCES
GLONASS SOURCES
SYCHRONIZATION SOURCES
FREQUENCY SOURCES,
TELECOM GNSS CLOCK
PTP/IEEE SOLUTIONS 1588

Monitoring Solution

ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Παρέχουμε λύσεις για έξυπνη παρακολούθηση και αυτοματοποίηση σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Οι λύσεις είναι πλήρως ενσωματωμένες, μπορούν να διαμορφωθούν με ευελιξία, προσφέρουν δυνατότητες αυτοματισμού και διαθέτουν ανοιχτές και τυποποιημένες διεπαφές.

Απευθύνονται σε παρόχους ICT υπηρεσιών, κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις για την διαχείριση του λειτουργικού κόστους, παρέχοντας παράλληλα την καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας στους πελάτες τους.

Ενδεικτικά πεδία εφαρμογών είναι τα ακόλουθα:
Απομακρυσμένες μη επανδρωμένες εγκαταστάσεις
Κόμβοι δικτύων
Ζωντανές τηλεοπτικές ροές
Τεχνολογίες οπτικών ινών (FTTx)

READY FOR
YOUR NEXT STEP?

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ