ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ADAPTIT προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για παρόχους που σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες. Οι λύσεις μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών σε εσωτερικούς χώρους παρέχοντας υπηρεσίες ραδιοκάλυψης (φωνής και δεδομένων).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

RF PASSIVE MATERIALS
SPECIAL ANTENNAS
REPEATERS
RF &FIBER OPTIC REPEATERS
CABLE & INSTALLATION MATERIALS
OPTICAL CABLES AND INSTALLATION MATERIALS
BENCHMARKING & OPTIMIZATION

ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Το Fixed Access Network αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του δικτύου καλύπτοντας τα επίπεδα από L2 έως L7 του μοντέλου του OSI. Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πόρων και να βελτιώνει την επικοινωνία τόσο μεταξύ συστημάτων, όσο και την ποιότητα προς τον τελικό χρήστη. Αποτελεί την κύρια πλατφόρμα για πολλές άλλες απαραίτητες εφαρμογές και συστήματα.

Η συστηματική παρακολούθηση, συντήρηση και επέκταση του δικτύου δεδομένων με νέο εξοπλισμό, προσφέρει καινούργιες δυνατότητες αξιοποίησης των πόρων του δικτύου με ταυτόχρονη επέκτασή του σε νέες περιοχές αιχμής.
Η αξιοποίηση μιας τέτοιας λύσης προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

  • Χαμηλό κόστος
  • Εξάλειψη πολυπλοκότητας κατά τη διασύνδεση με υφιστάμενα δίκτυα
  • Γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη
  • Ευκολία στη μετεγκατάσταση
  • Ευκολία επεκτασιμότητας

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
A/VDSL IADS (INTEGRATED ACCESS DEVICE )
ETHERNET DEMARCATION DEVICES
MULTISERVICE NETWORK TERMINATION DEVICES
VOIP GATEWAYS, ROUTERS, IADS & ESBCS
ETHERNET, T1/E1, USB & POE NETWORK EXTENDERS
LINE DRIVERS, DEVICE SERVERS, BALUNS, MUXES & SHARING DEVICES

READY FOR
YOUR NEXT STEP?

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ