Ευκαιρίες
Καριέρας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η ADAPTIT επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο και αποτελεί τον βασικό πυλώνα
ανάπτυξης και εξέλιξης της εταιρείας. Αν σας ενδιαφέρει η συνεργασία με μια εταιρία
δυναμική, στην αιχμή της τεχνολογίας, ικανή να προσφέρει στους ανθρώπους της ευκαιρίες
και προκλήσεις, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εδώ θα βρείτε όλες τις αγγελίες με τις τρέχουσες θέσεις εργασίας:

Senior Sales Account Manager

Senior Sales Account Manager, Public BU
Position code: AMP_0221

Main responsibilities
• Identify and grow opportunities within customers and channels.
• Build and maintain strong, long-lasting customer relationships.
• Forecasting, management, and timely closure of opportunities.
• Achieving assigned order booking targets.
• Operate as the lead point of contact for all matters specific to your customers.
• Preparation and submission of Tenders / proposals in cooperation with our Bidding team.
• Maintaining account and opportunity information within CRM and in other sales reports and updates for senior
management
• Partner with legal, presales, marketing, project implementation, administration, and other functions to ensure
end-to-end customer satisfaction for all customer requests.
• Travel is required 20%.

Position Requirements
• Bachelor’s degree in a Business or Engineering is required.
• Must have a minimum of 7 years’ proven work experience in similar position in the Telecom Industry.
• Excellent communication, presentation, and negotiation skills.
• Ability to work under pressure and meet deadlines and goals.
• Excellent skills in all aspects of planning, cross-group collaboration, analytical capabilities and attention to detail.
• Excellent writing and speaking skills in English.
• Target oriented and highly self-motivated.

A dynamic career path & a competitive benefits package are offered.
To apply for this position please send your CV at hr@adaptit.gr by citing the position code.

Account Manager Enterprise BU

Account Manager_Enterprise BU
Position code: AMPS_0221

Main responsibilities
• Identify and grow opportunities within existing and new customers in Private Sector.
• Build and maintain strong, long-lasting customer relationships.
• Forecasting, management, and timely closure of opportunities.
• Achieving assigned order booking targets.
• Preparation and submission of Tenders / proposals in cooperation with our Bidding team.
• Maintaining account and opportunity information within CRM and in other sales reports and updates for senior
management
• Partner with legal, presales, marketing, project implementation, administration, and other functions to ensure
end-to-end customer satisfaction for all customer requests.
• Reports to Enterprise dept. Head.
• Travel maybe will required.

Position Requirements
• Bachelor’s degree in a Business or Engineering is required
• Must have a minimum of 4 years’ proven work experience in Sales dept. handling Software solutions Portfolio
for Big Customers
• Excellent communication, presentation, and negotiation skills.
• Ability to work under pressure and meet deadlines and goals.
• Excellent skills in all aspects of planning, analytical capabilities and attention to detail.
• Excellent writing and speaking skills in English.
• Target oriented and highly self-motivated.

A dynamic career path & a competitive benefits package are offered.
To apply for this position please send your CV at hr@adaptit.gr by citing the position code.

Junior Systems Software Engineer

Junior Systems Software Engineer
Position code: JSSE-0321

Job Overview:
We are looking for Junior Systems Software Engineers to join our growing Business Software
OSS/BSS Engineering team. The ideal candidate should be a hands-on software builder with
experience in developing scalable data platforms. Candidates will assess a problem and design a
new system or improve the existing one to make it better and more efficient. They must be at ease
working in an agile environment with little supervision. These persons should embody a passion
for continuous improvement and test-driven development.

Responsibilities:
• Carrying out corrective and maintenance actions in case of errors and malfunctions in order to
ensure the functionality of the components in the production environment.
• Developing programs, new architectures, functionalities and tools for development and
management users.
• Contributing to the optimization of the operating system, the SW, the tuning of the base
software, and the sizing of the managed archives.
• Developing, optimizing and organizing training for the systems within his/her competence.
• Designing and executing technical tests on the systems within his/her competence.
• Optimizing the base SW operating system and installed database resources, ensuring the
correct functioning and optimal architecture in relation to technological evolution and company
objectives.
• Performing tuning of base SW, subsystems and programs and capacity planning studies.
• Optimizing the sizing of managed archives.
• Carrying out research and development activities for new SW solutions.
• Performing functionality analysis and provides application consulting.
• Application Management.
• Provide systems support to software development teams.
• Assist in installation and deployments of new/existing software infrastructure.
• Undertake maintenance and operations tasks of Enterprise Information Systems, including the
monitoring of software services, logs, and incidents, as well as the daily software
redeployments, release management, and planning.
• Participate in the development of web and mobile software using state-of-the-art techniques
and technologies.

Requirements
• Bachelor’s degree in Computer Science or related subject.
• Related technical experience in application management.
• Master’s degree in Computer Science and / or relevant Certifications will be considered
additional assets.
• Middleware experience in a Linux environment.
• Experience working with operate/support of applications running on RHE Linux.
• Good understanding of Java policy configuration would be appreciated.
• Understanding of install, diagnostics, automation, and support would be an asset.
Other Skills:
• Working effectively with others in a team environment while enhancing a positive atmosphere.
• Attention to detail and ability to work in a team.
• Customer service orientation.
• Excellent written and oral communication skills both in Greek and English.
• Ability to learn quickly and understand internal business processes / functions.

Our company offers:
• Competitive salary.
• Bonus based on performance.
• Training and Development opportunities.
• Continuous opportunities for career development in a dynamic, multi-national environment.

To apply for this position please send your CV at hr@adaptit.gr by citing the position code.

Senior Bid Manager for Public & Private Sector

Senior Bid Manager for Public & Private Sector
Position code: SBM-0221

Job Overview
The Bid Manager will assemble a bid team with the relevant service / product / business
knowledge required to prepare a winning bid, whilst taking ownership of the end-to-end bid
process to Calls for Tenders, concerning High-Tech solutions, ICT services and Network
architecture solutions for customers’ requirements. The Bid Manager is typically responsible for
managing an opportunity from qualification through to contract award, including value
proposition / strategy development, solution development, commercial considerations, partner
identification, and risk management. Responsibilities include the introduction and
implementation of all necessary presales & bid procedures, governance, and methodology. This
is a highly networked role that requires an ability to work under pressure and to challenging
deadlines. It will require strong people management and commercial skills.

General requirements
Proven capability in delivering winning, large scale & complex services & project opportunities.
Ideally to have a background in solutions and services and experience of bid campaign
management from opportunity identification through to project delivery, providing valuable input
into opportunity qualification, win strategies, commercial discussions, and solution design.
Must be comfortable in working at CXO / Director Level (internal and external customers). Will be
fully conversant with the competitive marketplace. Sound commercial understanding, P&L and
risk management skills. Have the ability to manage complex, multi-workstream opportunities.
Solid understanding and implementation of internal governance procedures.

Main Job-responsibilities
• Responsible for administration day to day operation the bid process (receive messages, check
for new messages / RFPs)
• Manage virtual bid teams and inputs from a variety of stakeholders, typically involving
contributions from sales, marketing, product teams, finance, commercial, legal and delivery
• Organizes all necessary meetings with stakeholders of each Tender
• Gatekeeper of the timeline of the tender submission process and coordinate the tender’s
team
• Must be able to articulate the company’s technology and product portfolio for the successful
bid submission, providing both the technical and financial (P&L) insights and documentation
• Evaluates technical requirements and inform Sales and Bid Sponsor if those requirements are
/ can be met
• Involves all resources in order to prepare the technical proposal
• Ensure there is a common understanding of service expectations and solutions, both with
customers and products
• Constantly build market & customer intelligence in the respective sector
• Provides all necessary data for the business case or project’s P&L
• Risk tracking and management throughout the bid process
• Contributing to the written proposal – both in terms of content and presentation (such as
preparation of a management summary)
• Ensure timely delivery of compliant and commercially sound bids
• Prepares both technical and financial response to the tender and collect all the
documentation; ensure that the documentation is complete
• Must be an excellent communicator
Required skills
• Bachelor’s Degree in Computer or Electronic Engineering
• At least 5 years of professional experience in Telecoms and/or IT in similar role
• 5-7 years’ experience in Government & Private Sector Bidding/Tender Management
• Solutions design of and technical writing skills
• Very good PC handling knowledge (Excel, Word & Internet)
• Fluent in English language (both verbal & written)
• Completed military service for male candidates
Preferred Skills/Competencies
• Master’s degree in a business-related area in IT and/or Telecoms would be considered as an
asset
• Specialization in the IT-telecommunication (ICT) sector will be considered as a plus
• Knowledge of Data Networking, Internet and Telephony technologies
• Self-motivated & Customer-oriented
• Ability to negotiate and understanding of customer needs
• Strong Communication, selling, presentation and influencing skills and team working
• Project management skills
• Commitment to excellence and pressure resistance
• Ability to handle numbers and analytical thinking
• Determination, taking initiatives, innovative thinking and team spirit
• Result & quality oriented

A dynamic career path & a competitive benefits package are offered.

To apply for this position please send your CV at hr@adaptit.gr by citing the position code

ICT PROJECT MANAGER

ICT PROJECT MANAGER
Position code: ICTPM-0121

Job Overview
An ICT project manager is involved with an information technology or communications project from
the planning stages through to the implementation of a solution. The manager assigns tasks,
develops a timeline, and sets the budget for the project. He/ She will be accountable for day-to-day
operations of resourcing, scheduling, prioritization and task coordination, and meeting project
milestones, objectives and deliverables within agreed timeframes and budgets.

Main Job-responsibilities
• Create project specifications. Define the workplan, duration, deliverables, resources and
procedures a project must follow to achieve its goals. Describe project goals, outcomes, results
and implementation scenarios and track progress;
• Manage budgets Conduct cost estimates and budget planning. Monitor the budget, as well as
costs and expenses. Forecast the budget development continuously;
• Coordinate internal resources and third parties/vendors for the flawless execution of projects.
Ensure resource availability and allocation;
• Ensure that all projects are delivered on-time, within the scope and within budget;
• Developing project scopes and objectives, involving all relevant stakeholders and
ensuring technical feasibility;
• Use appropriate verification techniques to manage changes in project scope, schedule and costs;
• Measure project performance using appropriate systems, tools and techniques;
• Internal & external Project Reporting (On time / In budget / PnL);
• Manage the relationship with the client and all stakeholders;
• Create and maintain comprehensive project documentation;
• Oversee and manage all aspects of ICT project phases including proactive management of project
risks and issues.

Required skills
• A Bachelor’s Degree in Computer Science and/or Engineering;
• Excellent information technology and necessary for ICT project managers;
• Proven working experience of at least 5 years as a Project Manager in the ICT sector;
• Have demonstrated project management skills in complex ICT projects;
• Display understanding and effective use of best practice project management disciplines;
• Employ effective communication skills including the ability to develop strong relationships and
inspire trust amongst colleagues;
• Have a solid IT technical background which demonstrates a good understanding of IT
technologies;
• Have the ability to translate ‘techtalk’ into plain English;
• Have excellent skills in managing resources and ensuring that deliverables are met within budget
and on time;
• Display strong customer empathy and the ability to translate this into effective strategies;
• Have ability to negotiate, persuade, motivate and broker consensus;
• Be results oriented;
• Have ability to present and report on complex information in a simple manner;
• Proficient in the use of Microsoft Office and MS Project or similar tool creating project plan/Gant
charts;
• Excellent command of the English language (both verbal & written).
Other desired skills/abilities
• Business acumen: have a good understanding of developments in, and influences upon, the
environment in which the organisation operates;
• Financial Management: be capable of effectively managing multiple and large project budgets;
• Managing vision and purpose: inspire and motivate people by talking positively and in an
accessible way about the organisation’s purpose and vision for the future;
• Managing and measuring work: achieve results by clearly assigning tasks and responsibilities,
setting specific and measurable objectives, monitoring progress, reviewing outputs and
evaluating outcomes;
• Motivating others: be someone people like working for and motivate people by utilising their
strengths, involving and empowering them, and recognising the contributions they make;
• Building effective teams: build strong, high performing project teams;
• Innovation management: encourage innovative thinking and are good at assessing the potential
of new ideas;
• Planning:scope projects and tasks effectively, create effective plans, identify potential difficulties
and risks, monitor progress and evaluates results;
• Perseverance: pursue an objective with energy, overcoming obstacles and seeing things through
to the end;
• Customer focus: be focused on understanding the needs of customers and on delivering value to
them;
• Learning on the fly: be open to the unfamiliar, ready to experiment and quick to learn;
• Dealing with ambiguity: be flexible and deal confidently and positively with change and
uncertainty;
• Interpersonal savvy: Be able to relate well to all kinds of people and build effective relationships.
Preferred Qualifications
• Excellent verbal and written communications skills;
• Critical thinking;
• Solid organizational and multitasking skills;
• Strong analytical and creative problem-solving skills;
• Process and Methodology focused;
• Post-graduate Degree in Computer Science, Engineering or relevant disciplines;
• Project Management specific certifications will be a plus (e.g. PMP / PRINCE2);
• Domain knowledge in ERP, CRM (e.g. Entersoft Business Suite).

A dynamic career path & a competitive benefits package are offered.

To apply for this position please send your CV at hr@adaptit.gr by citing the position code.

TELECOM ENGINEER

Telecom Engineer
Position code: TE 0121
Responsibilities:
• Design, implementation, commissioning and support of telecommunication systems.
• Problem resolution, consulting, remote administration and maintenance of customer telecommunication
applications and infrastructure.
• Develop test plans, implementation plans, and project timelines for various telecommunication projects.

Required skills:
• University/College (BS/MS) Degree in Telecommunications Science or other relative discipline from a Greek or
foreign institute. Master’s Degree and telecom/network certifications (CCNA, CCNP, WCNA, …) will be
considered as a major plus.
• 2-3 years of relevant experience preferably in a service provider environment
• Strong knowledge of all modern communication technologies through IP (VoIP, SIP, IPPBX, CPE, GW, IAD, SBC,
IMS, NFV, SDN, etc.) and all telecommunication network connectivity (PSTN, ISDN, PBX, xDSL, SS7, etc.)
• Good Knowledge of data and IP infrastructure technologies (Routing, Firewall, ACL, QoS, TCP/IP, WLAN, etc.)
• Familiarity with Linux type systems, command line configuration, scripting, databases, XML and SNMP.
• Strong analytical, design and problem-solving skills.
• Good coordination, organization and communication skills.
• Ability on working in a fast-paced, evolving, growing and dynamic environment.
• Ability to work under pressure and meet strict deadlines.
• Ability to successfully present technical information.
• Ability to adapt quickly to new technologies and tools.
• Excellent use of English language (verbal & written).
• Fulfilled military obligations (for male candidates).

A dynamic career path & a competitive benefits package are offered.

To apply for this position please send your CV at hr@adaptit.gr by citing the position code.

Δεν υπάρχει κάποια θέση για εσάς τώρα; Η ADAPTIT μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς. Στείλτε μας το βιογραφικό σας στο hr@adaptit.gr και πιθανόν να δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούμε.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ