ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Για εμάς η έννοια της βιωσιμότητας συμβαδίζει
με την υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά.

Πιστεύουμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε άλλη πτυχή
της δραστηριότητας μιας σύγχρονης εταιρείας που είναι ευαίσθητη στα σημερινά προβλήματα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ADAPTIT έχει εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίξει ιδρύματα
και οργανισμούς που προωθούν τον πολιτισμό, στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας
και υποστηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

Iso37001

ISO 37001

Iso450001

ISO 45001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ