Ασφάλεια Δικτύων

DDOS MONITORING AND MITIGATION SOLUTIONS

Σήμερα, η υποδομή ασφαλείας αντιμετωπίζει επιθέσεις που είναι πιο επίμονες και πιο προηγμένες από ποτέ. Οι προηγμένες λύσεις μας για την ασφάλεια δικτύων παρέχουν ευρεία προβολή και προστασία σε όλα τα δεδομένα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια επίθεση.

Δείτε Σχετικές Εφαρμογές : DDoS Service Provider Protection

Testimonials πελατών: Attica Bank, Wind


GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) είναι ένας κανονισμός της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των ατόμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά την εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ. Στόχος είναι κυρίως να δοθεί έλεγχος στους πολίτες και τους κατοίκους για τα προσωπικά τους δεδομένα και να απλοποιηθεί το ρυθμιστικό περιβάλλον για τις διεθνείς επιχειρήσεις με την ενοποίηση του κανονισμού εντός της ΕΕ. Εκδόθηκε στις 27 Απριλίου 2016. Μετά από μια διετή μεταβατική περίοδο, τίθεται σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 .

Δείτε Σχετικές Εφαρμογές : GDPR COMPLIANCE