Λύσεις Κορμού

Η καθημερινή προσφορά για καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας (QoS) οδηγεί τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στην ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και συντήρηση των παραδοσιακών υπηρεσιών συνδεσιμότητας, όπως παροχή βίντεο, φωνή, VPN και IP-rich. Για να ικανοποιήσετε αυτές τις απαιτήσεις, ενώ συγχρόνως προσπαθείτε να ελέγχετε το κόστος και να βελτιστοποιείτε την προσπάθεια, επιβάλλεται να εμπιστευθείτε την υποδομή του δικτύου σας σε έναν System Integrator όπως η ADAPTIT. Η ADAPTIT διαθέτει την πολύχρονη εμπειρία και ικανότητα ώστε να σχεδιάζει δίκτυα μειώνοντας παράλληλα το λειτουργικό κόστος.


ΛΥΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Στη νέα εποχή όπου αναδύονται το 5G, το IoT και λαμβάνει χώρα η ταχεία μετάβαση σε τεχνολογίες που βασίζονται σε πακέτα, είναι επιτακτική η ανάγκη για εξεύρεση λύσης σχετικά με τον ακριβή χρονισμό και την διασφάλιση της ποιότητάς του.

Το χαρτοφυλάκιο μας παρέχει λύσεις συγχρονισμού για παρόχους ICT υπηρεσιών, κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει:

ΛΥΣΕΙΣ

TIMING QUALITY ASSURANCE
PROFESSIONAL SERVICES
GPS SOURCES
GLONASS SOURCES
SYCHRONIZATION SOURCES
FREQUENCY SOURCES,
TELECOM GNSS CLOCK
PTP/IEEE SOLUTIONS 1588

Δείτε Σχετικές Εφαρμογές: Turn Key Sychronization Solution


ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Παρέχουμε λύσεις για έξυπνη παρακολούθηση και αυτοματοποίηση σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών. Οι λύσεις είναι πλήρως ενσωματωμένες, μπορούν να διαμορφωθούν με ευελιξία, προσφέρουν δυνατότητες αυτοματισμού και διαθέτουν ανοιχτές και τυποποιημένες διεπαφές. Απευθύνονται σε παρόχους ICT υπηρεσιών, κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις για την διαχείριση του λειτουργικού κόστους, παρέχοντας παράλληλα την καλύτερη ποιότητα υπηρεσίας στους πελάτες τους.

Ενδεικτικά πεδία εφαρμογών είναι τα ακόλουθα:

  • Απομακρυσμένες μη επανδρωμένες εγκαταστάσεις
  • Κόμβοι δικτύων
  • Ζωντανές τηλεοπτικές ροές
  • Τεχνολογίες οπτικών ινών (FTTx)