Υποστήριξη λειτουργίας Επιχείρησης

Η ADAPTIT, ίδρυσε πρόσφατα ένα νέο τμήμα για την παροχή λύσεων BSS (Business Support Systems), στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των μεγάλων επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Το όραμα της νέας μας προσπάθειας, είναι να γίνει η ADAPTIT, συνεργάτης και σύμβουλος σε θέματα Επιχειρηματικής Οργάνωσης και Πληροφορικής. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι :

  • Η εξειδίκευση μας και η γνώση των επιχειρηματικών αναγκών και διαδικασιών των Telco’s και των Large Scale επιχειρήσεων.
  • Συνεργασίες με προμηθευτές με ισχυρή παρουσία στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά, παρέχοντας Best of Breed λύσεις.
  • Υπηρεσίες έμπειρου προσωπικού σε θέματα Συμβουλευτικής, Αρχιτεκτονικής, Ανάλυσης, Υλοποίησης, Εφαρμογής και Δοκιμών.