Λύσεις Δικτύου Πρόσβασης

Η ADAPTIT παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις VoIP, προσφέροντας υπηρεσίες στους παρόχους σε λύσεις επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, εκσυγχρονισμό δικτύων, ενοποιημένες και ενσωματωμένες επικοινωνίες. Εστιάζουμε στην παροχή και δημιουργία καινοτόμων λύσεων υψηλής ποιότητας (προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών), που συμπληρώνονται από την άμεση εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη.

Η ειδικότητά μας είναι η διασύνδεση των υφιστάμενων TDM και σειριακών συστημάτων με τεχνολογίες φωνής, δεδομένων και πολυμέσων νέας γενιάς που βασίζονται στην τεχνολογία IP, χρησιμοποιώντας στρατηγική σταδιακής αντικατάστασης.
Έτσι διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας και τη διατήρηση των υποδομών.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ETHERNET DEMARCATION DEVICES
MULTISERVICE NETWORK TERMINATION DEVICES
SIGNAL GENERATORS, SPECTRUM / NETWORK ANALYZERS
POWER SUPPLIES
UPS


ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ADAPTIT προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για παρόχους που σχετίζονται με τηλεπικοινωνίες, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές υπηρεσίες. Οι λύσεις μας ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών σε εσωτερικούς χώρους παρέχοντας υπηρεσίες ραδιοκάλυψης (φωνής και δεδομένων).

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

RF PASSIVE MATERIALS
SPECIAL ANTENNAS
REPEATERS
RF &FIBER OPTIC REPEATERS
CABLE & INSTALLATION MATERIALS
OPTICAL CABLES AND INSTALLATION MATERIALS
BENCHMARKING & OPTIMIZATION


ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Το Fixed Access Network αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του δικτύου καλύπτοντας τα επίπεδα από L2 έως L7 του μοντέλου του OSI. Ο ρόλος του είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή πόρων και να βελτιώνει την επικοινωνία τόσο μεταξύ συστημάτων, όσο και της ποιότητας προς τον τελικό χρήστη. Αποτελεί την κύρια πλατφόρμα για πολλές άλλες απαραίτητες εφαρμογές και συστήματα.

Η συστηματική παρακολούθηση, συντήρηση και επέκταση του δικτύου δεδομένων με νέο εξοπλισμό, προσφέρει καινούργιες δυνατότητες αξιοποίησης των πόρων του δικτύου με ταυτόχρονη επέκτασή του σε νέες περιοχές αιχμής.
Η αξιοποίηση μιας τέτοιας λύσης προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως:

  • Χαμηλό κόστος
  • Εξάλειψη πολυπλοκότητας κατά τη διασύνδεση με υφιστάμενα δίκτυα
  • Γρήγορη και εύκολη ανάπτυξη
  • Ευκολία στη μετεγκατάσταση
  • Ευκολία επεκτασιμότητας

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

A/VDSL IADS (INTEGRATED ACCESS DEVICE )
ETHERNET DEMARCATION DEVICES
MULTISERVICE NETWORK TERMINATION DEVICES
VOIP GATEWAYS, ROUTERS, IADS & ESBCS
ETHERNET, T1/E1, USB & POE NETWORK EXTENDERS
LINE DRIVERS, DEVICE SERVERS, BALUNS, MUXES & SHARING DEVICES

Δείτε Σχετικές Εφαρμογές : Analog Leased Lines Replacement Solution


  • Case Study Project

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria