Συγκοινωνίες / Κλάδος Μεταφορών

Όλες οι μεταφορές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις επικοινωνίες. Μπορούν να επηρεάσουν μια σειρά από λειτουργίες, όπως συντήρηση οχημάτων, τηλεματική (παρακολούθηση και διάγνωση οχημάτων), διαχείριση ταχύτητας, διαχείριση καυσίμων και διαχείριση υγείας και ασφάλειας. Οι αδιάληπτες και απρόσκοπτες επικοινωνίες, επιτρέπουν στις εταιρείες μεταφορών να καταργήσουν ή να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε οχήματα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τo συνολικό κόστος μεταφοράς και προσωπικού.

Η ADAPTIT προσφέρει λύσεις με το κλειδί στο χέρι, όπως :