Τηλεπικοινωνίες

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τα όρια μεταξύ των παραδοσιακών κάθετων αγορών μεταβάλλονται συνεχώς καθώς οι τεχνολογικές καινοτομίες επιτρέπουν την προσφορά νέων υπηρεσιών. Είμαστε μάρτυρες της μετάβασης από παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα σε δίκτυα επικοινωνιών βασισμένα στην τεχνολογία IP και το cloud. Η σημερινή τεχνολογία επικοινωνίας μπορεί να χωριστεί αποτελεσματικά σε τρεις κατηγορίες – δίκτυα, συσκευές και εφαρμογές. Τα δίκτυα μεταφέρουν πακέτα μέσων (φωνή, δεδομένα και βίντεο) σε έξυπνες συσκευές που μεταφέρουν οι χρήστες παντού έχοντας συνεχή πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Για τον τομέα των Επικοινωνιών προσφέρουμε: