Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση σε περιβάλλον ICT.

Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ο εξοπλισμός, τα στοιχεία δικτύωσης, οι εφαρμογές και τα συστήματα που επιτρέπουν σε ανθρώπους και οργανισμούς (π.χ. επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνήσεις) να αλληλοεπιδρούν στον ψηφιακό κόσμο. Έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι εργάζονται, επικοινωνούν, μαθαίνουν και ζουν.
Για τις επιχειρήσεις, η πρόοδος στον τομέα των ΤΠΕ έχει φέρει εξοικονόμηση κόστους και ευκαιρίες ανάπτυξης.
Είμαστε έτοιμοι να σας υποστηρίξουμε στην παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι άνθρωποί μας, οι ικανότητές τους, οι γνώσεις τους και οι πόροι μας είναι έτοιμοι να σας υποστηρίξουν στην επίτευξη των επιχειρηματικών σας στόχων.


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τα όρια μεταξύ των παραδοσιακών κάθετων αγορών μεταβάλλονται συνεχώς καθώς οι τεχνολογικές καινοτομίες επιτρέπουν την προσφορά νέων υπηρεσιών. Είμαστε μάρτυρες της μετάβασης από παραδοσιακά τηλεφωνικά δίκτυα σε δίκτυα επικοινωνιών βασισμένα στην τεχνολογία IP και το cloud. Η σημερινή τεχνολογία επικοινωνίας μπορεί να χωριστεί αποτελεσματικά σε τρεις κατηγορίες – δίκτυα, συσκευές και εφαρμογές. Τα δίκτυα μεταφέρουν πακέτα μέσων (φωνή, δεδομένα και βίντεο) σε έξυπνες συσκευές που μεταφέρουν οι χρήστες παντού έχοντας συνεχή πρόσβαση σε υπηρεσίες.


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ /ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Όλες οι μεταφορές βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις επικοινωνίες. Μπορούν να επηρεάσουν μια σειρά από λειτουργίες, όπως συντήρηση οχημάτων, τηλεματική (παρακολούθηση και διάγνωση οχημάτων), διαχείριση ταχύτητας, διαχείριση καυσίμων και διαχείριση υγείας και της ασφάλειας. Οι αδιάληπτες και απρόσκοπτες επικοινωνίες, επιτρέπουν στις εταιρείες μεταφορών να καταργήσουν ή να ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε οχήματα, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητά τους, μειώνοντας ταυτόχρονα τo συνολικό κόστος μεταφοράς και προσωπικού.


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Παρέχουμε, ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις και υπηρεσίες υποστήριξης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, εξασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα των πληροφοριακών τους συστημάτων. Προσφέρουμε αποδοτική κεντρική διαχείριση, λειτουργία και έλεγχο των επιχειρησιακών λειτουργιών.


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Τα συστήματα διαχείρισης δικτύων αποτελούν ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο πεδίο για τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Ωστόσο, πολλές από τις λύσεις που υπάρχουν σήμερα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, με συνέπεια να προσπαθούν να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα συστήματα που ήδη διαθέτουν.
Η ADAPTIT μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας να εξαλείψουν προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των υφιστάμενων συστημάτων, κεντρικοποιώντας την επίβλεψη και διαχείριση πολλαπλών δικτύων. Βοηθούμε τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας να βελτιστοποιήσουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία , την αξιοπιστία τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.


ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Η ADAPTIT είναι ένας προτιμώμενος Systems integrator για τη λιανική αγορά, προσφέρει υπηρεσίες Business Consultancy συνδυάζοντας την Πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και την IT βιομηχανία.