ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

IoT Πλατφόρμα

Η νέα ΙοΤ Πλατφόρμα είναι μια εξειδικευμένη λύση που σχεδιάστηκε για την παρακολούθηση απομακρυσμένων υποδομών με πλήρεις δυνατότητες τηλε-διαχείρισης. Η λύση αυτή υποστηρίζει την διαχείριση των απομακρυσμένων υποδομών και συστημάτων ενέργειας, μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, επικοινωνιών και ασφαλείας.

Παρέχει τη δυνατότητα στους πελάτες μας να πάρουν γρηγορότερα τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των υποδομών τους, να κάνουν χρήση των πόρων τους με πιο συνετό και αποδοτικό τρόπο και να περιορίσουν σημαντικά τα λειτουργικά τους κόστη. Η λειτουργία και η συντήρηση των απομακρυσμένων υποδομών μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ αμφίβολο, πολύπλοκο και κοστοβόρο εγχείρημα. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής και προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου υλοποιούμε τη νέα ΙοΤ πλατφόρμα είτε σε υποδομές cloud είτε on-premise.

Οι πελάτες μας επωφελούνται με πολλούς τρόπους όπως παρακάτω:

 • Με δυνατότητες ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων
 • Με αποτελεσματικότερη και ορθολογική χρήση των πόρων
 • Με μείωση των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών συντήρησης
 • Με συνεισφορά σε ένα ασφαλέστερο και πράσινο περιβάλλον

 

Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω:

 •  Μία ενιαία ΙοΤ πλατφόρμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής που περιλαμβάνει τη διεπαφή χρήστη, τη βάση δεδομένων, αναφορές, διεπαφή API για τη διασύνδεση με τρίτα συστήματα
 • IoT αισθητήρες, ενεργοποιητές, Gateways (in-house και 3rd party)
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης, εγκατάστασης, υποστήριξης και συντήρησης,
 • ΙοΤ Analytics με μεθόδους μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης

Βοηθάμε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς λειτουργιών και συντήρησης να επωφεληθούν από την χρήση των νέων τεχνολογιών, υποστηρίζοντας όλα τα παρακάτω:

 • Παρακολούθηση απομακρυσμένων ΙοΤ συστημάτων και εξοπλισμού υποδομών που αφορούν στη λειτουργία δικτύου, την ασφάλεια των υποδομών και την μέτρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (Θερμοκρασία, Υγρασία, Στάθμη υγρών/καυσίμων, ύπαρξη πλημμύρας, πυρκαγιάς, ανίχνευση εισόδου, κα)
 • Παρακολούθηση και έλεγχος γεννητριών, ανορθωτικών διατάξεων, UPS, PLCs, μετρητών ενέργειας, κλιματιστικών, ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών, κα.
 • Συλλογή και αποθήκευση δεδομένων 24×7
 • Παρουσίαση μετρήσεων με γραφήματα και αναφορές
 • Παραγωγή συναγερμών και ειδοποιήσεων στην πλατφόρμα και αποστολή μέσω email.
 • Μοντέρνα αρχιτεκτονική Cloud και On Premise
 • Προηγμένες δυνατότητες Big Data Analytics με σκοπό την ταχύτερη και βέλτιστη λήψη αποφάσεων
 • Σύστημα επεκτάσιμο σε μεγάλη κλίμακα
 • Δυνατότητες προληπτικής συντήρησης
 • Υποστήριξη όλων των προϊόντων PANTHORA και ΙοΤ προϊόντων τρίτων κατασκευαστών, οι μετρήσεις των οποίων καταλήγουν σε μία ενιαία πλατφόρμα

 

Παρέχουμε καινοτόμες ολοκληρωμένες λύσεις για την παρακολούθηση και τον έλεγχο απομακρυσμένου εξοπλισμού και ΙοΤ συστημάτων, υποστηρίζοντας τις παρακάτω εφαρμογές:

 • IoT Analytics Μηχανική Μάθηση/Τεχνητή Νοημοσύνη με στόχευση στην προληπτική συντήρηση
 • Παρακολούθηση και έλεγχος απομακρυσμένων υποδομών για παρόχους κινητής τηλεφωνίας και σήματος ψηφιακής τηλεόρασης
 • Υποδομές επικοινωνιών (Καμπίνες, πυλώνες, κεραίες, φρεάτια, κλπ)
 • Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων (Θερμοκρασίας, Υγρασίας, Μετεωρολογικοί Σταθμοί, κλπ)
 • Παρακολούθηση κατανάλωσης / παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Digital Twin, Trend Analysis για μια πληθώρα εφαρμογών

READY FOR
YOUR NEXT STEP?

ISO 9001

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14001

ISO 27001

ISO 27001

ΕΚΒΑ01

ΕΚΒΑ

SEKEE