ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ADAPTIT

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής του Ομίλου ADAPTIT και αποδεικνύεται έμπρακτα όποτε παραστεί ανάγκη.


MWC 2019

Very excited by our participation at MWC 2019

Our presence was once again dynamic as we are 9 years Exhibitors in Barcelona. Four days of inspiration, great opportunities, interest for our products and solutions and new collaborations was the outcome of our participation.