Για εμάς η έννοια της βιωσιμότητας συμβαδίζει με την υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά.

Πιστεύουμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι εξίσου σημαντική με οποιαδήποτε άλλη πτυχή της δραστηριότητας μιας σύγχρονης εταιρείας που είναι ευαίσθητη στα σημερινά προβλήματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ADAPTIT έχει εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίξει ιδρύματα και οργανισμούς που προωθούν τον πολιτισμό, στοχεύουν στην εξάλειψη της φτώχειας και υποστηρίζουν ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.