We are your Systems Integrator

Με σημείο εκκίνησης το 2005 και ιδρυτή τον Αθανάσιο Τζαφέρη, η ADAPTIT προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και επιτυχημένες λύσεις για επιχειρήσεις, εδραιώνοντας έτσι τη θέση της στην αιχμή της υψηλής τεχνολογίας. Δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ευρώπη, με σημαντικά έργα σε Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Πορτογαλία, Πολωνία, Ρουμανία, Μάλτα, Βουλγαρία, Αλβανία και Κύπρο, θέτοντας όλο και υψηλότερους στόχους για το μέλλον. Δέσμευσή της, ο σεβασμός προς τις εταιρικές της αξίες: την τεχνογνωσία, την εμπιστοσύνη, την καινοτομία και την ακεραιότητα. Φιλοδοξία της, η συνεχής αναβάθμιση των λύσεων και υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες και η ενεργός συμμετοχή στις εξελίξεις, μέσα σ’ αυτό το νέο και ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που κάποιοι ονομάζουν 7ο βασίλειο: το βασίλειο της χρήσιμης, βιώσιμης τεχνολογίας.


ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων. Επιβεβαιώνει τη δέσμευση για συμμόρφωση με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία και τις αρχές της εταιρίας.

Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο: ΚΩΔΙΚΑΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Πιστεύουμε στην εξέλιξη, προσωπική και συλλογική, πιστεύουμε στην τεχνολογία που οικοδομεί ένα καλύτερο μέλλον. Δέσμευση μας, αποτελεί η συνεχής βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την καθημερινή πρόοδο και τη βιωσιμότητα.


Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Για εμάς, στην ADAPTIT, εξέλιξη είναι οι δρόμοι ανάπτυξης που εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας. Όντας στην αιχμή της τεχνολογίας, από τα πρώτα μας βήματα, φροντίζουμε να προσφέρουμε τις βέλτιστες δυνατότητες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, αποστολή μας είναι να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από το σήμερα. Με άλλα λόγια, όχι μόνο να προσφέρουμε λύσεις, αλλά και να είμαστε σε θέση να τις επινοήσουμε.


image_we_are_adaptit_2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ADAPTIT εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001.
Δείτε την Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ADAPTIT εδώ

Η ADAPTIT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία όλων των λειτουργιών της.
Δείτε την Πολιτική Ποιότητας της ADAPTIT εδώ

H ADAPTIT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 27001.
Δείτε την Πολιτική Ασφάλειας της Πληροφορίας εδώ


EVOLUTION DRIVERS: Η υπογραφή μας είναι κάτι περισσότερο από μια υπόσχεση.

Ορίζουμε την εξέλιξη ως την πρόοδο που δημιουργούμε για τους άλλους.

Η στρατηγική σκέψη, η τεχνογνωσία και τα προϊόντα μας επικεντρώνονται στη μετατροπή και την εξέλιξη των επιχειρήσεων, με ανθρώπους και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των αγορών που εξυπηρετούν.

Θέλουμε να παρουσιάσουμε στους πελάτες μας πρωτότυπες, καινοτόμες και εξατομικευμένες λύσεις.

Θέλουμε να μετατρέψουμε τη δυναμική των πελατών μας σε απτά αποτελέσματα, παρέχοντάς τους εμπιστοσύνη και ασφάλεια ενόψει της πολυπλοκότητας ενός γρήγορου περιβάλλοντος στο οποίο τα δεδομένα, η πληροφορική και οι τηλεπικοινωνίες συγκλίνουν.


7ο ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Η έννοια της εξέλιξης και της σχέσης της με τον άνθρωπο και την τεχνολογία βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας αλλά και της εταιρικής ταυτότητας της ADAPTIT. Σύμφωνα με μία άποψη, η τεχνολογία ακολουθεί ένα μοντέλο εξέλιξης παρόμοιο με αυτό των έμβιων όντων, γι’ αυτό και μπορεί να θεωρηθεί ως το 7ο από τα βασίλεια του πλανήτη. Η ίδια θεωρία λέει πως η τεχνολογία είναι στενά συνυφασμένη με την ίδια την εξέλιξη του ανθρώπου, καθώς του προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, ελευθερία και ευκαιρίες. Οι ιδέες αυτές βρίσκονται αποτυπωμένες στο λογότυπο της ADAPTIT, το οποίο μετατρέπει τον αριθμό 7 σε μια μορφή εύπλαστη, οργανική, που εξελίσσεται, όπως ακριβώς η τεχνολογία.


Η ADAPTIT είναι μέλος του:

  • Ελληνοκινεζικού επιμελητηρίου
  • Ελληνογερμανικού επιμελητηρίου
  • Eλληνοαμερικανικού επιμελητηρίου
  • ΣΕΒ