ΧΟΡΗΓΙΑ ADAPTIT ΣΤΟ SMART FACTORY

H ADAPTIT συμμετέχει ως χορηγός μαζί με την IBM για την προβολή του προϊόντος ΙΒΜ Μaximo στο Smart Factory Conference, που διοργανώνεται από την Boussias Επικοινωνίες στις 12 Φεβρουαρίου στο ART FACTORY ΤΕΧΝΟΣΤΑΣΙΟ .