ΧΟΡΗΓΙΑ ΑDAPTIT ΣΤΟ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΟ Επιχειρηματικό Συνέδριο Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων…

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Επιχειρηματικό Συνέδριο του ΣΕΒ με τίτλο: «Οδηγός Ανάπτυξης των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων» στο οποίο η ADAPTIT ήταν premium χορηγός.
Ζητούμενο του συνεδρίου ήταν η άμεση αντιμετώπιση των προκλήσεων επιβίωσης, η προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο ανταγωνισμό και η προετοιμασία για την ταχύτερη παραγωγική ανάπτυξη. Οδηγό αποτέλεσαν τα επιτυχημένα παραδείγματα και οι διεθνείς πρακτικές.