ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ADAPTIT ΑΠΟ ΤΗΝ IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ΑDAPTIT βραβεύτηκε ως ένας νέος συνεργάτης της ΙΒΜ , ο οποίος αξιοποίησε  και  προώθησε με επιτυχία τις  Καινοτόμες Τεχνολογίες της ΙΒΜ στον τομέα του IoT ( και συγκεκριμένα  σε  WORKFORCE Management με Λογισμικό ΙΒΜ ΜΑΧΙΜΟ)  σε σύντομο χρονικό διάστημα.