Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παραλαβή των νέων σταθμών AIS για το Λιμενικό

Νέοι σταθμοί προστίθενται στο δίκτυο αυτόματου συστήματος εντοπισμού πλοίων (AIS) που διαθέτει το Λιμενικό Σώμα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες παραλαβής του έργου για την «Προμήθεια συσκευών AIS, παρελκόμενου εξοπλισμού και λογισμικού» αξίας 678.000 €. Την προμήθεια ανέλαβε, μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία του Υπουργείου Ναυτιλίας, η ADAPTIT.
Στο πλαίσιο του έργου εγκαταστάθηκαν συσκευές AIS σε 93 Λιμενικές Αρχές ανά την επικράτεια, αυξάνοντας τις δυνατότητες του Λιμενικού Σώματος στον τομέα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο σχεδιασμός του οποίου πραγματοποιήθηκε με βάση τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και κυρίως τη μορφολογία της ακτογραμμής, θα μεγιστοποιηθεί η παράκτια κάλυψη AIS του ελληνικού θαλάσσιου χώρου, δίνοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης καταγραφής της θέσης των πλοίων σε πραγματικό χρόνο.
Επιπλέον, θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης της θαλάσσιας κυκλοφορίας σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, συμβάλλοντας στην καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος.