ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ADAPTIT ΑΠΟ ΤΗΝ IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Η ΑDAPTIT βραβεύτηκε ως ένας νέος συνεργάτης της ΙΒΜ , ο οποίος αξιοποίησε  και  προώθησε με επιτυχία τις  Καινοτόμες Τεχνολογίες της ΙΒΜ στον τομέα του IoT ( και συγκεκριμένα  σε  WORKFORCE Management με Λογισμικό ΙΒΜ ΜΑΧΙΜΟ)  σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Η συνεργασία  με την IBM στους τομείς του Asset Management, Work Force Management and IoT λύσεων έχει στρατηγικό χαρακτήρα για την εταιρείας μας