Υποστήριξη λειτουργίας Επιχείρησης

Η ADAPTIT ίδρυσε πρόσφατα ένα νέο τμήμα για την παροχή λύσεων BSS (Business Support Systems), στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των μεγάλων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.

Το όραμα της νέας μας προσπάθειας είναι να γίνει η ADAPTIT, ο προτιμώμενος συνεργάτης και εξειδικευμένος σύμβουλος σε θέματα Επιχειρηματικής Οργάνωσης και Πληροφορικής. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι:

  • Η εξειδίκευση μας και η γνώση των επιχειρηματικών αναγκών και διαδικασιών των Telcos και των Large Scale επιχειρήσεων.
  • Συνεργασίες με προμηθευτές με ισχυρή παρουσία στην Ελληνική και παγκόσμια αγορά, παρέχοντας Best of Breed λύσεις.
  • Υπηρεσίες έμπειρου προσωπικού σε θέματα Συμβουλευτικής, Αρχιτεκτονικής, Ανάλυσης, Υλοποίησης, Εφαρμογής και Δοκιμών.