Δεν παρέχουμε απλώς λύσεις, τις αναπτύσσουμε.

Βρισκόμαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Κατανοούμε τις ανάγκες των πελατών μας, τις αναλύουμε, σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε πρωτοποριακές λύσεις, εξασφαλίζοντάς τους έτσι τη μέγιστη δυνατή απόδοση της επένδυσής τους.


ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η ADAPTIT παρέχει λύσεις VoIP φορητού τύπου, ενισχύοντας τους παρόχους υπηρεσιών με λύσεις επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, εκσυγχρονισμό δικτύων, ενοποιημένες και ενσωματωμένες επικοινωνίες. Εστιάζουμε στην εισαγωγή λύσεων υψηλής ποιότητας (προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών), που συμπληρώνονται από την άμεση εξυπηρέτηση πελατών και την τεχνική υποστήριξη.


ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΡΜΟΥ

Οι πάροχοι υπηρεσιών τείνουν να αναπτύσσουν τις παραδοσιακές υπηρεσίες συνδεσιμότητας με την προβολή περιεχομένου βίντεο, φωνής, VPN και πλούσιου σε περιεχόμενο πολυμέσων.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σήμερα, η υποδομή ασφαλείας αντιμετωπίζει επιθέσεις που είναι πιο επίμονες και πιο προηγμένες από ποτέ. Οι προηγμένες λύσεις μας για την ασφάλεια δικτύων παρέχουν ευρεία προβολή και προστασία σε όλα τα δεδομένα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια επίθεση.


ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Ως βασικός συνεργάτης εταιρειών τηλεπικοινωνίας και δικτύων, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων λύσεων για την τεχνολογία.


ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ADAPTIT ίδρυσε πρόσφατα ένα νέο τμήμα για την παροχή λύσεων BSS (Business Support Systems), στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και των μεγάλων επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.


ΛΥΣΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Οι επιχειρήσεις θαλάσσιων, αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών βασίζονται κυρίως στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα για να ασκούν τις δραστηριότητές τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.