Συγκοινωνίες / Κλάδος Μεταφορών

Ο κλάδος των μεταφορών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία. Ο συντονισμός των δρομολογίων του στόλου, η παρακολούθηση του αποθέματος, η οργάνωση και η παρακολούθηση της άφιξης και αναχώρησης του προσωπικού των επιβατών και των εμπορευμάτων, η σύνδεση με άλλους τρόπους μεταφοράς, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, , η εφαρμογή και η παρακολούθηση εργασιών συντήρησης και επισκευής αποτελούν μερικούς μόνο από τους τομείς για τους οποίους η ADAPTIT προσφέρει λύσεις και παρέχει έργα με το κλειδί στο χέρι.
Οι αυξανόμενες απαιτήσεις δημιουργούν τεράστια ανάγκη στις εταιρείες μεταφορών να υιοθετήσουν τεχνολογίες που θα ενισχύσουν την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά τους.

Προσφέρουμε λύσεις όπως