Τηλεπικοινωνίες

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει προχωρήσει σε σχέση με την παραδοσιακή δραστηριότητά του που επέτρεπε μόνο τη φωνητική συνδεσιμότητα. Οι ταχείες εξελίξεις στις διάφορες τεχνολογίες, οι δυνατότητες σύγκλισης και η αυξανόμενη συνδρομητική βάση, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές, ωθούν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να μετατραπούν σε παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας (CSPs). Οι CSPs εκτός από τη φωνητική κλήση μπαίνουν στο πεδίο των δεδομένων, των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Αυτό το ταξίδι μετασχηματισμού άνοιξε νέους δρόμους σε όλους όσους ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες.

Για τη βιομηχανία των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ προσφέρουμε