Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση σε περιβάλλον ICT.

Στο πελατολόγιο της ADAPTIT περιλαμβάνονται τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι χρηματο οικονομικά ιδρύματα, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και μεγαλοαλυσίδες λιανεμπορίου. Οι ανάγκες και οι προκλήσεις σε κάθε μία από τις συνεργασίες μας είναι πολλές, είμαστε όμως έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε, αξιοποιώντας τη γνώση μας, τις εμπειρίες μας και το ανθρώπινο δυναμικό μας, που είναι πάντα έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών μας.


TELECOMMUNICATIONS

The telecommunications industry has advanced beyond its traditional business of enabling voice connectivity. The rapid developments in different technologies, the convergence possibilities and the growing subscriber base, especially in emerging markets, are pushing CPs to transform into Communication Service Providers (CSPs).


TRANSPORTATION

All transportation operations rely heavily on communications. Coordination of fleet schedules, tracking inventory, organizing and monitoring the arrival and departure of personnel and passengers, connecting with other transportation modes, organizing, scheduling, planning, implementing and monitoring maintenance and repair works are only a few tasks for which ADAPTIT offers optimum solutions and delivers turn key projects.


FINANCIAL INSTITUTIONS

We provide integrated business intelligence solutions and operations support to make the ‘target’ information available to Financial Institutions. We integrate their business activities with networks for more efficient operation, while offering centralized administration, operation and control.


UTILITIES

Network management systems represent an emerging and critical market for the utilities industry. Utility companies need system integrators to support their activities, however, many of the solutions available today are not sufficient enough to address the problems they face, so they are trying to extract value from their existing systems and equipment.


RETAIL

ADAPTIT is a preferred System Integrator for the retail market, offering Business Consultancy services as well as Preferred IT Solutions Partnerships from the Telecom and IT Industry. Today, consumers have many options to choose how and where they do their shopping.