Έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση σε περιβάλλον ICT.

Στο πελατολόγιο της ADAPTIT περιλαμβάνονται τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι χρηματο οικονομικά ιδρύματα, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και μεγαλοαλυσίδες λιανεμπορίου . Οι ανάγκες και οι προκλήσεις σε κάθε μία από τις συνεργασίες μας είναι πολλές, είμαστε όμως έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε, αξιοποιώντας τη γνώση μας, τις εμπειρίες μας και το ανθρώπινο δυναμικό μας, που είναι πάντα έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών μας.


ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών έχει προχωρήσει σε σχέση με την παραδοσιακή δραστηριότητά του που επέτρεπε μόνο τη φωνητική συνδεσιμότητα. Οι ταχείες εξελίξεις στις διάφορες τεχνολογίες, οι δυνατότητες σύγκλισης και η αυξανόμενη συνδρομητική βάση, ειδικά στις αναδυόμενες αγορές, ωθούν τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να μετατραπούν σε παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας (CSPs). Οι CSPs εκτός από τη φωνητική κλήση μπαίνουν στο πεδίο των δεδομένων, των μέσων ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας. Αυτό το ταξίδι μετασχηματισμού άνοιξε νέους δρόμους σε όλους όσους ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες.


ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ /ΚΛΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο κλάδος των μεταφορών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην επικοινωνία. Ο συντονισμός των δρομολογίων του στόλου, η παρακολούθηση του αποθέματος, η οργάνωση και η παρακολούθηση της άφιξης και αναχώρησης του προσωπικού των επιβατών και των εμπορευμάτων, η σύνδεση με άλλους τρόπους μεταφοράς, η οργάνωση, ο προγραμματισμός, , η εφαρμογή και η παρακολούθηση εργασιών συντήρησης και επισκευής αποτελούν μερικούς μόνο από τους τομείς για τους οποίους η ADAPTIT προσφέρει λύσεις και παρέχει έργα με το κλειδί στο χέρι.


ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές λύσεις και υποστηρικτικές λειτουργίες για να καταστήσουμε “ την πληροφορία» διαθέσιμη στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. Ενσωματώνουμε τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες με δίκτυα για πιο αποτελεσματική λειτουργία, προσφέροντας κεντρική διαχείριση, λειτουργία και έλεγχο.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Τα συστήματα διαχείρισης δικτύων αντιπροσωπεύουν μια αναδυόμενη και κρίσιμη αγορά για τις βιομηχανίες κοινής ωφελείας. Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας χρειάζονται Systems integrator για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, πολλές από τις λύσεις που υπάρχουν σήμερα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και προσπαθούν να εξάγουν αξία από τα υπάρχοντα συστήματα και τον εξοπλισμό τους.


ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Η ADAPTIT είναι ένας προτιμώμενος Systems integrator για τη λιανική αγορά, προσφέρει υπηρεσίες Business Consultancy συνδυάζοντας την Πληροφορική, τις τηλεπικοινωνίες και την IT βιομηχανία.